Lottery Draw Statistik

Sista lotteriet tecknar  27 33 38 41 43 44  : vinnare: 839 
Numbers Statistik
Statistik för utseendet på siffror på de tryckta bilderna ( Antal tryck som gjorts: 10543 ) :
nummer Antal dragningar Räknefrekvens
1 1237 11,73%
2 1336 12,67%
3 1305 12,38%
4 1276 12,1%
5 1299 12,32%
6 1326 12,58%
7 1304 12,37%
8 1318 12,5%
9 1313 12,45%
10 1243 11,79%
11 1312 12,44%
12 1312 12,44%
13 1328 12,6%
14 1290 12,24%
15 1311 12,43%
16 1310 12,43%
17 1222 11,59%
18 1229 11,66%
19 1282 12,16%
20 1329 12,61%
21 1299 12,32%
22 1264 11,99%
23 1352 12,82%
24 1296 12,29%
25 1344 12,75%
26 1253 11,88%
27 1306 12,39%
28 1237 11,73%
29 1264 11,99%
30 1382 13,11%
31 1310 12,43%
32 1279 12,13%
33 1293 12,26%
34 1332 12,63%
35 1292 12,25%
36 1350 12,8%
37 1277 12,11%
38 1290 12,24%
39 1286 12,2%
40 1312 12,44%
41 1315 12,47%
42 1315 12,47%
43 1258 11,93%
44 1258 11,93%
45 1297 12,3%
46 1248 11,84%
47 1300 12,33%
48 1261 11,96%
49 1261 11,96%


DreamCentury
Gratis Lotto utan skyldighet att köpa, gratis lotteri och gåvor

© Copyright 1999-2022 - DreamCentury Entertainment - Alla rättigheter reserverade